top of page

Dientzenhoferova Portheimka
Barokní klenot Smíchova

Od 7. září 2023 budou moci návštěvníci zhlédnout unikátní výstavu Dientzenhoferova Portheimka. Barokní klenot Smíchova, kterou pro MČ Praha 5 připravil výstavní tým společnosti Czech Archives na čele s Pavlem Fabinim. Výstava vznikla u příležitosti znovuobnovení výstavní činnosti v prostorách této jedinečné barokní památky, kterou pro sebe a svou rodinu projektoval náš nejvýznamnější barokní stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer.

Právě osobnosti a době prvního majitele, stejně jako jeho dílu a původní podobě letohrádku se věnuje úvodní část výstavy situovaná do patra objektu, kde si ná-vštěvníci mohou prohlédnout i jedinečný mramorový sál s nástropní freskou V. V. Reinera.

V přízemí navazuje část věnovaná historii objektu v časech rokoka, kdy byli majiteli příslušníci hraběcího rodu Buquoyů, s nimiž je spojena i nákladná proměna zahra-dy obklopující letohrádek. Výstavu uzavírá doba industrializace a společenské dy-namiky 19. a 20. století a její dopady na osudy letohrádku i jeho tehdejších majite-lů. Výstava je přístupná denně (mimo pondělí) od 13 do 18 hodin a potrvá do 29. listopadu 2023 v letohrádku Portheimka (Štefánikova čp. 68) na Smíchově. Vstupné je zdarma. Doprovodný program sestává z procházek, přednášek a komentované prohlídky (bližší informace po rozkliknutí odkazu níže).

bottom of page