top of page

Doprovodný program

U příležitosti konání výstavy Dientzenhoferova Portheimka. Barokní klenot Smíchova  jsme si pro Vás v rámci doprovodného programu připravili cyklus přednášek předních odborníků na období baroka. A zároveň i komentované večerní prohlídky s autorem výstavy. Pro omezený počet míst prosíme zájemce o rezervaci na mailové adrese pavel.fabini@czech-archives.com nebo na tel. čísle + 420 604 150 291. Akce se konají přímo v letohrádku Portheimka (Štefánikova čp. 68) na Smíchově. Jednotná cena u všech akcí je 140 Kč.

4. října 2023 od 17:30

Ve světle barokní zbožnosti. Náboženský život našich předků v 17. a 18. století

prof. PhDr. Jiří Mikulec CSc., Historický ústav Akademie věd ČR, Pedagogická fakulta UK

Náboženství hrálo důležitou roli v každodenním životě našich předků, roli mnohem významnější, než si většinou uvědomu-jeme. Pokud chceme porozumět jednání lidí v období baroka, poznat jejich způsob myšlení a přístup k řešení různých problé-mů, musíme se především seznámit s jejich náboženským životem. Přednáška má za cíl ukázat, jaké místo zaujímala barokní religiozita v každodenním životě, co lidem přinášela i co od nich naopak vyžadovala. Posluchači se seznámí s některými nábo-ženskými rituály doby baroka a uslyší i o hmotných předmětech náboženského života, které již upadly v zapomnění. Součástí přednášky bude také téma poutí, náboženských bratrstev a otázka barokní přípravy na smrt a podpory duší v posmrtném údělu. Přednáška potrvá přibližně 1,5 hodiny.

16. října 2023 od 18:00

Komentovaná prohlídka výstavou Dientzenhoferova Portheimka

U příležitosti konání výstavy Dientzenhoferova Portheimka. Barokní klenot Smíchova organizujeme komentovanou večerní prohlídku, na které se dozvíte řadu zajímavých poznatků jak o historii objektu, tak o životních osudech jeho majitelů. Provádět bude autor výstavy Mgr. Pavel Fabini, který Vám přiblíží jak výsledky výzkumu, jenž přípravě výstavy předcházel, tak zajímavosti ze zákulisí vzniku této originální výstavy. Prohlídka potrvá přibližně 1,5 hodiny.

24. října 2023 od 17:30

Barokní architektura a dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera

prof. Pavel Vlček, Ústav dějin umění Akademie věd ČR

Druhá z doprovodných přednášek je zaměřena na barokní architekturu a to nejen v českých zemích. Přední odborník na tuto problematiku nám přiblíží počátky stavebního slohu, ale i jeho uplatnění a dynamickou proměnu během 17. a 18. století. Seznámíme se také s významnými domácími architekty a s jejich jedinečnou sakrální a profánní tvorbou. Středem zájmu bude pochopitelně zejména dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Přednáška potrvá přibližně 1,5 hodiny.

30. října 2023 od 18:00

Komentovaná prohlídka výstavou Dientzenhoferova Portheimka

Prohlídka potrvá přibližně 1,5 hodiny.

1. listopadu 2023 od 17:30

Kouzlo historických dřevěných podlah a parket

PhDr. Martin Ebel, Ph.D., Národní technické muzeum

Tématem třetí přednášky jsou dřevěné podlahy v Čechách a na Moravě od prvních zpráv až do počátku 20. století. Přednáška přiblíží jak éru ruční produkce, tak pozdější vzestup tovární výroby od druhé třetiny 19. století. Posluchači se dozví zcela nové poznatky získané výzkumem jak o podobě a vzorech dřevěných podlah, technice výroby nebo o možnostech jejich historické datace. Současně si budou moci prohlédnout zcela unikátní barokní podlahu dochovanou v Dientzenhoferově letohrádku. Přednáška potrvá přibližně 1,5 hodiny.

 

13. listopadu 2023 od 18:00

Komentovaná prohlídka výstavou Dientzenhoferova Portheimka

Prohlídka potrvá přibližně 1,5 hodiny.

14. listopadu 2023 od 17:30

Barokní poutní místa a milostné obrazy

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., Katolická teologická fakulta UK

Čtvrtá přednáška je věnována fenoménu barokních náboženských poutí a tzv. milostným obrazům, které patří k dnes téměř zapomenutým kapitolám barokního umění. Kdy a jak se barokní poutní život začal rozvíjet, jaké měl podoby a co motivovalo naše předky k účasti, to vše a mnohem víc se dozvíte od předního odborníka na tuto problematiku. Zvláštní důraz bude kladen na přiblížení poutí do Staré Boleslavi a s nimi spojenému kultu Palladia země české. Přednáška potrvá přibližně 1,5 hodiny.

27. listopadu 2023 od 18:00

Komentovaná prohlídka výstavou Dientzenhoferova Portheimka

Prohlídka potrvá přibližně 1,5 hodiny.

bottom of page