Svěřte se profesionálům

Vyhledávání informací v českých a slovenských archivech může být pro laika tvrdým oříškem. Samozřejmě Vám nic nebrání strávit dlouhé měsíce archivním bádáním. Pokud však potřebujete svůj čas využít efektivněji, nabízíme Vám služby zkušených historiků, kteří pro Vás v archivech vyhledají potřebné informace za zlomek času, jenž by k tomu potřeboval amatérský badatel.

Naše firma poskytuje profesionální služby s vysokou odbornou hodnotou. Opíráme se přitom o univerzitní vzdělání našich pracovníků spojené s rozsáhlou badatelskou praxí a tomu odpovídající sítí osobních kontaktů v archivech, na univerzitách nebo ve výzkumných institucích. Díky tomu si většinou víme rady i s nestandardními zakázkami. Stačí jenom se na nás obrátit s žádostí o nezávaznou konzultaci.

Samozřejmou součástí našich služeb je také naprostá diskrétnost. Bez výslovného svolení našich zákazníků nikomu nesdělíme jejich identitu ani předmět zájmu.

Na závěr připojuji několik vět o vlastní kvalifikaci. V roce 2006 jsem absolvoval obor historie na Ústavu českých dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Několik let jsem potom působil jako vědecký pracovník v Ústavu pro studium totalitních režimů. Odborně se specializuji na soudobé československé dějiny, zejména 60. léta

a normalizaci, dějiny Komunistické strany Československa a biografický výzkum jejích představitelů. Jsem členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze.

Těším se na naši spolupráci.

Mgr. Lukáš Cvrček, Ph. D.
PhDr. Lukáš Cvrček, Ph.D.
ředitel