top of page

Svěřte se profesionálům

Vyhledávání informací v českých a slovenských archivech může být pro laika tvrdým oříškem. Samozřejmě Vám nic nebrání strávit dlouhé měsíce archivním bádáním. Pokud však potřebujete svůj čas využít efektivněji, nabízíme Vám služby zkušených historiků, kteří pro Vás v archivech vyhledají potřebné informace za zlomek času, jenž by k tomu potřeboval amatérský badatel.

Naše firma poskytuje profesionální služby s vysokou odbornou hodnotou. Opíráme se přitom o univerzitní vzdělání našich pracovníků spojené s rozsáhlou badatelskou praxí a tomu odpovídající sítí osobních kontaktů v archivech, na univerzitách nebo ve výzkumných institucích. Díky tomu si většinou víme rady i s nestandardními zakázkami. Stačí jenom se na nás obrátit s žádostí o nezávaznou konzultaci.

Samozřejmou součástí našich služeb je také naprostá diskrétnost. Bez výslovného svolení našich zákazníků nikomu nesdělíme jejich identitu ani předmět zájmu.

Na závěr připojujeme několik vět o vlastní kvalifikaci a těšíme se na naši spolupráci.   

PhDr. Lukáš Cvrček, Ph.D.

V roce 2006 jsem absolvoval obor historie na Ústavu českých dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Několik let jsem potom působil jako vědecký pracovník v Ústavu pro studium totalitních režimů. Odborně se specializuji na soudobé československé dějiny, zejména 60. léta a normalizaci, dějiny Komunistické strany Československa a biografický výzkum jejích představitelů. Jsem členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze.

Mgr. Lukáš Cvrček, Ph. D.

Mgr. Pavel Fabini

Vystudoval jsem historii a politologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praktické zkušenosti jsem začal získávat jako archivář Národního technického muzea a následně jako vědecký pracovník Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i. Specializuji se na politické a sociální dějiny 19. a 20. století. Zabývám se popularizací historie a vedle toho se věnuji genealogické praxi.

bottom of page