top of page

Genealogické výzkumy a rodokmeny

V životě většiny z nás jednou dojde k okamžiku, kdy začneme přemýšlet o svých kořenech a zatoužíme zjistit, kdo byli lidé, kteří nám dali život. Tento text Vám kromě přehledu našich služeb poslouží také jako průvodce, který Vás povede na začátku naší společné cesty proti proudu času. Prvním a naprosto klíčovým krokem je ujasnit si, co od genealogického výzkumu očekáváte, a podle toho si vybrat z naší nabídky služeb. Neváhejte se na nás obrátit ani v případě neobvyklých požadavků. Díky našim zkušenostem existuje vysoká pravděpodobnost, že najdeme řešení i pro Vás.

Rodokmeny - základ

Nabízíme vyhledání a zpracování záznamů v matrikách, které obsahují základní osobní údaje o Vašich předcích (jména, data narození, sňatku a úmrtí, náboženské vyznání, profesi, bydliště a příčiny smrti). Podle nich Vám sestavíme rodokmen a rodový diagram. Výsledek může mít celou řadu podob, které se odvíjejí od přání zákazníka. Ke každému našemu klientovi uplatňujeme individuální přístup, proto prosím neváhejte obrátit se na nás s žádostí o nezávaznou konzultaci a cenovou nabídku.

Rodokmeny - pokračovací archivní výzkum

Pokud chcete výrazně obohatit příběh Vaší rodiny dalšími fakty o předcích, můžeme pro Vás vytipovat a prozkoumat archivní fondy, které slibují přinést podstatně více informací nad rámec základních údajů z matrik. Jedná se například o údaje o vzdělání, vojenské službě, poddanských povinnostech, politických postojích a veřejných funkcích, vlastnictví nemovitostí, podnikání, cestování, nebo třeba také o porušení zákona ze strany předků atd.

Ověřování rodových legend

V mnoha rodinách se tradují příběhy o jejich příbuznosti se známými osobnostmi nebo šlechtickými rody, případně třeba o hrdinství předků za války nebo v odboji apod. Rádi pro Vás tyto informace co nejrychlejší a nejlevnější cestou ověříme, aniž by bylo nutné zpracovávat rodokmen.  

Vyhledávání pozůstalých

Pro příbuzné a další osoby s prokazatelným právním zájmem provádíme vyhledávání pozůstalých po zemřelých například pro dědická řízení apod. 

Reprezentativní zpracování rodové kroniky a diagramu 

Ve spolupráci s grafickým studiem firmy KUKLIK.CZ jsme připraveni příběh Vaší rodiny zpracovat do reprezentativní knihy rodu, která může posloužit například jako originální dárek pro Vaše příbuzné. Stejně tak dodáváme i velkoplošné diagramy zahrnující třeba

i stovky osob. Podkladové informace přitom není nutné nechat si vyhledat naší firmou. Rádi Vám naše grafické a tiskové služby poskytneme, i když si informace o předcích vyhledáte sami nebo pomocí naší konkurence. 

Staňte se genealogy sami

Seznamte se pod naším odborným vedením s genealogickým řemeslem a vyhledejte si své předky sami. Nabízíme skupinové kurzy pro začátečníky, případně rádi poskytneme individuální konzultace pokročilejším genealogům. 

Praktická cvičení z paleografie - kurzy čtení kurentu 

Naše služby jako dárek k narozeninám nebo Vánocům
Rodokmeny nebo jiné služby od naší firmy mohou potěšit Vaše blízké o Vánocích nebo při životních výročích. Jejich příprava však vyžaduje dostatek času, jehož se někdy bohužel nedostává. V takovém případě Vám můžeme nabídnout dárkový poukaz na naše služby, který Vám umožní stylově obdarovat Vaše blízké a nám dopřeje dostatek času na práci. Z estetických i prostorových důvodů voucher obsahuje pouze základní údaje, ale vždy odkazuje ke konkrétní smlouvě, v níž jsou podrobně definovány detaily plnění, takže nemůže dojít k žádným nesrovnalostem.

Czech Archives Dárkový poukaz na Knihu rodu

Než nás oslovíte

Ideální je připravit se na genealogický výzkum předem. Obvykle známe osudy a životopisná data svých rodičů a prarodičů, dál už paměť většiny lidí nesahá. Dobré je proto začít návštěvou u dosud žijících předků a zaznamenat si jejich vzpomínky. Ještě důležitější jsou dokumenty úřední i soukromé povahy, např. rodné, oddací a úmrtní listy, různé doklady

a potvrzení, školní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, členské průkazy, svatební oznámení, parte, korespondence atd.

 

Důležité jsou také fotografie a případně i jiná vyobrazení (např. malované portréty), které Vám pomohou získat představu o tom, jak Vaši předkové vypadali. Projděte si společně se staršími příbuznými rodinné fotografie a nechte je, aby vám pojmenovali všechny na nich zachycené lidi a vyprávěli jejich příběhy. Kromě přiřazení konkrétní podoby k jednotlivým jménům mohou fotografie leccos prozradit třeba také o rodinných a hmotných poměrech, zaměstnání nebo různých volnočasových aktivitách Vašich předků. Svou vypovídací hodnotu mají i další zdánlivě nic zvláštního neříkající předměty, jako jsou různé diplomy nebo ocenění, pamětní listy, vojenská vyznamenání nebo sportovní medaile apod.

 

Vaším cílem by mělo být získat údaje (jméno, datum a místo narození, náboženské vyznání) k předkům, kteří se narodili před více než 100 lety. S takto nasbíranými podklady se už pak stačí jenom obrátit na profesionály.

 

Mladší zápisy se zpravidla nacházejí v „živých matrikách“, které nenajdete v archivech, protože je stále ještě spravují jednotlivé matriční úřady, jež kvůli ochraně osobních údajů neumožňují badatelům volné nahlížení do svých záznamů. Pokud se Vám starší údaje nepodařilo najít, není nutné věšet hlavu. Umíme získat i záznamy z živých matrik, pouze od Vás budeme potřebovat plnou moc.

Reference

Nikomu se nechce kupovat zajíce v pytli. Je proto pochopitelné, že potenciální zákazníci by se rádi seznámili s výsledky naší práce, aby mohli posoudit její úroveň. Na druhé straně jsme povinni chránit soukromí našich klientů, z nichž dosud nikdo nesouhlasil s prozrazením své identity. Jako malou ukázku toho, co dovedeme, Vám proto můžeme nabídnout pouze fotografie rodokmenu, v němž je zachyceno více než 300 předků našeho klienta, který svolil

s publikací pouze pod podmínkou, že zůstane v anonymitě. Diagram vytištěný na speciálním plátně naši grafici vytvořili na míru podle zákazníkova přání. Na šířku měří 6,5 metru, proto se nám ho v našich nábytkem hojně obestavěných kancelářích nepodařilo naplno rozvinout

a tím pádem ani dostat celý naráz do objektivu. Kniha vázaná v kůži obsahující informace

o klientových předcích včetně přepisů a kopií dohledaných záznamů má více než 1 000 stran.

bottom of page