top of page

Člověk v soukolí dějin. Století městské části Praha 5 v lidských osudech

DSC_5361.JPG

Historici Lukáš Cvrček a Pavel Fabini představují ve své publikaci významné dějinné události a procesy dvacátého století na osudech konkrétních lidí spjatých s dnešní městskou částí Praha 5, a to jak předních osobností politického nebo podnikatelského světa, které dějiny spoluvytvářely, tak obyčejných lidí, jejichž životy byly převratnými momenty ovlivněny. Jednotící kulisou příběhů je prostor obcí a měst tvořících současnou Prahu 5, na kterém existovaly silně industrializované oblasti, ale i místa zcela venkovského rázu.    

Publikace ukazuje pestrou paletu vzájemného působení mezi jedinci a společností v kontextu takových situací, jakými byly první světová válka, vznik Československa, světová hospodářská krize, okupace Velkoněmeckou říší, Květnové povstání, nástup komunistického režimu, vpád vojsk pěti států Varšavské smlouvy nebo sametová revoluce roku 1989. 

Významné události jsou v knize představeny na konkrétních místech a lokalitách městské části, které čtenáři znají ze svého každodenního života. A na osudech lidí, kteří bydleli v jejich okolí. Dějiny se tak pro čtenáře stávají blízkými, hmatatelnými. A díky propojení událostí a životních osudů i představitelnými a pochopitelnými. Vyprávění autorů doplňuje bohatá obrazová příloha (více než 200 historických fotografií) a odkazy na audiovizuální záznamy rozhovorů s pamětníky.  

bottom of page