top of page
Kotva 1

Online cvičení z paleografie

 • Kurz čtení písma používaného na našem území v období novověku (cca od 15. do začátku 20. století), které je pro dnešní běžné čtenáře v podstatě nečitelné (např. kurent)

 • Seznámení se zkratkovými systémy a nejčastěji užívanými zkratkami v jazykově českých, německých i latinských textech

 • Zhruba stejný časový rozsah praktické výuky čtení, jaký mají vysokoškoláci připravující se na profesionální kariéru v oborech historie nebo archivnictví

Termíny konání kurzů

ZAČÁTEČNÍCI - zahájení v úterý 8. října 2024 od 16:30 do 18:30 - (celkem 10 lekcí - vždy v úterý ve stejném čase = 20 hodin čistého času výuky) - nutná účast od první lekce 

POKROČILÍ - zahájení v úterý 8. října 2024 od 19:00 do 21:00 - (celkem 10 lekcí - vždy v úterý ve stejném čase = 20 hodin čistého času výuky) - v případě volné kapacity je možné přihlásit se i v průběhu kurzu

KAPACITA KURZŮ OBVYKLE BÝVÁ NAPLNĚNA DLOUHO PŘEDEM, PROTO VÁM DOPORUČUJEME REZERVOVAT SI MÍSTO JIŽ NYNÍ.

 

Rozsah výuky

10 lekcí (1 lekce trvá dvě hodiny čistého času)

Lektorka

V kurzu vyučuje Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. z Katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její více než třicetileté vědecké a pedagogické zkušenosti jsou zárukou, že se historické písmo naučíte číst také Vy.

Počet účastníků

Výuka probíhá v zájmu udržení nejvyšší kvality v malých skupinách maximálně deseti účastníků. 

Cena online kurzu

6 000 Kč/20 hodin = 300 korun za čistou hodinu výuky se špičkovou odbornicí na místě, které si sami zvolíte

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci Kontakt nebo e-mailu zaslaného na adresu: info@czech-archives.com. Jako předmět zprávy prosím uveďte "Přihláška na kurz paleografie". Do textu napište své jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, stupeň pokročilosti (začátečníci/pokročilí) a výběr formy výuky (prezenční nebo online). 
 
V nejbližším možném termínu Vám pošleme potvrzující e-mail s přiloženou zálohovou fakturou na polovinu z celkové ceny kurzu - doplatek fakturujeme zhruba dva týdny před zahájením. Vaše přihláška bude považována za závaznou až po připsání zálohy na náš účet. V případě naplnění kapacity kurzu rozhoduje o zápisu zájemců datum připsání zálohy na náš účet, nikoliv datum zaslání přihlašovacího e-mailu. 

Komu je kurz určen

Skupinový kurz je určen jak naprostým začátečníkům, tak pokročilejším genealogům, kteří chtějí získat nebo prohloubit své schopnosti četby historického písma (např. kurentu), tak aby byli schopni samostatného studia raně novověkých a novověkých pramenů (cca od 15. do začátku 20. století) nezbytných pro jejich rodopisné bádání.

Předpoklady pro účast

Účast na kurzu nevyžaduje znalosti historie, genealogických pramenů ani cizích jazyků. Začátečníkům plně postačí přístup k počítači s připojením k internetu spolu s chutí učit se novým věcem a poznat zajímavé lidi. Účastníci kurzu pro pokročilé by již měli mít vlastní praktické zkušenosti s četbou písma používaného na našem území v období novověku, případně absolvovat náš kurz pro začátečníky.

Co díky našemu kurzu získáte 

 • Osvojení základní znalosti praktického čtení raně novověkých a novověkých paleografických textů (cca od 15. do začátku 20. století) – jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů především diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní a regionální dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými písemnými prameny jako jsou například matriční knihy). 

 • Zhruba stejný časový rozsah praktické výuky čtení, jaký mají vysokoškoláci připravující se na profesionální kariéru v oborech historie nebo archivnictví.

 • Vedení vysokoškolské pedagožky s dlouholetými zkušenostmi, která profesně připravila stovky respektovaných historiků a archivářů.

 • Studijní materiály Vám poskytneme v ceně kurzu, při jehož návštěvě Vám postačí pouze počítač s připojením k internetu, webovou kamerou a mikrofonem.

 • Získané znalosti a zkušenosti můžete uplatnit jak při dalším rozšiřování svého rodokmenu, tak při jeho zpracování pro své přátele nebo známé.

 • Účastníci kurzu mají po jeho skončení nárok na 10% slevu na všechny další kursy, workshopy, konzultace, grafické a genealogické služby poskytované firmou Czech Archives, s.r.o.

Doplňující informace

 • Nejedná se o jazykový kurz. Pro případ potřeby budou k dispozici slovníky pro genealogy.

 • Zameškané lekce nelze nahrazovat, ani za ně vracet kurzovné. Podrobněji viz Obchodní podmínky

 • Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracováváme pouze údaje potřebné pro fakturaci a organizaci kurzů, které zásadně nejsou poskytovány třetím stranám.

bottom of page