top of page
Dějiny firem, budov a obcí
Dějiny firem a budov

Dějiny a tradice jsou nedílnou součástí kultury všech úspěšných lidských společenství a organizací. Tyto pro běžný život či podnikání zdánlivě nepotřebné záležitosti totiž v praxi fungují jako velmi silný jednotící prvek. Pomáhají budovat pocit sounáležitosti jednotlivců s celkem, překonávat negativní vztahy uvnitř kolektivů a soustředit se na jeden společný cíl. Zavedené firmy a tradiční značky na českém trhu prokazatelně mají obrovskou výhodu před "bezejmennou" konkurencí. Jednoznačně se proto vyplatí poznat vlastní dějiny a pracovat na tom, aby neupadly do zapomnění.

Dějiny firem, budov a obcí

Nabízíme široké spektrum výstupů od odborných historických textů až po různé reklamní, PR a popularizační aplikace, které umíme zpracovat do publikací na klíč, případně je prosadit do médií nebo odborných časopisů atp.

Vytváření dějin

Nabízíme uspořádání a externí vedení firemních a spolkových archivů, psaní kronik a budování vztahů s obecními kronikáři, státními archivy a muzejními institucemi.

Na ukázku připojujeme několik referencí:

100 let lázeňského hotelu Imperial v Karlových Varech

Formou subdovávky pro firmu KUKLIK.CZ naši pracovníci připravili dějiny lázeňského hotelu Imperial v Karlových Varech, který v roce 2012 oslavil sté výročí zahájení provozu. Získané poznatky jsme zpracovali do celé řady popularizačních textů, které jsme aktivně prosadili do regionálních i celostátních médií. Dějiny hotelu byly publikovány na pokračování v klientském časopise Imperial Life, pro VIP hosty jsme připravili prohlídku hotelu s historickým výkladem a v hotelové galerii byla slavnostně zazděna námi přichystaná časová schránka, která by měla být otevřena při 200. výročí zahájení provozu v roce 2112. Ve spolupráci s gastronomickým expertem Milanem Ballíkem byla rovněž vytvořena historická menu pro hotelový restaurant obsahující pokrmy, na nichž si před sto lety pochutnávali hosté z řad panovnických rodů, šlechty, významných politiků, podnikatelů, sportovců a umělců.

Dějiny budovy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Představitelé MMR ČR byli tuzemskými i zahraničními návštěvami často dotazováni na dějiny svého sídla v paláci bývalé Pražské městské pojišťovny na Staroměstském náměstí v Praze, o kterých však téměř nic nevěděli. Ve spolupráci s firmou KUKLIK.CZ jsme proto pro ministerstvo vytvořili na klíč reprezentativní publikaci, v níž je historický výklad v češtině a angličtině doprovázen celou řadou dobových i současných fotografií.    

Historie akciové společnosti Pacovské strojírny

U příležitosti 140. výročí založení první mědikovecké dílny v Pacově se vedení Pacovských strojíren rozhodlo vydat v roce 2016 reprezentativní publikaci zachycující jejich historii. Na základě dlouhodobého archivního výzkumu jsme pro klienta napsali několik verzí textu od vědecké studie opatřené poznámkami až po stručnější, popularizačně laděný výklad. Text doplňuje více než sto historických fotografií.   

Století městské části Praha 2 v lidských osudech
Kniha přináší přehled událostí, jež v rozmezí let 1918 až 2018 významně zasáhly jak do života na území dnešní městské části Praha 2, tak většinou i zbytku hlavního města a celého státu. Jedná se o popularizační publikaci určenou nejširší veřejnosti. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vzniku Československa a atentátu na ministra financí Aloise Rašína, proměnám městské části ve 20. a 30. letech, náletům na Prahu na sklonku II. světové války, potlačení demonstrací proti okupaci Československa
v letech 1938, 1968 a 1969, období normalizace v 70. a 80. letech i úplně nejmodernějším dějinám od roku 1989 do současnosti. Popis událostí byl pro lepší ilustraci doplněn dobovými dobovými fotografiemi včetně unikátních barevných snímků ze srpna 1968 a medailony osob, jejichž osud se s popisovaným dějem zásadním způsobem prolínal.
Století městské části.jpg
bottom of page