top of page
Kotva 1

Prezenční cvičení z paleografie 

 • Kurz čtení písma používaného na našem území v období novověku (cca od 15. do začátku 20. století), které je pro dnešní běžné čtenáře v podstatě nečitelné (např. kurent)

 • Seznámení se zkratkovými systémy a nejčastěji užívanými zkratkami v jazykově českých, německých i latinských textech

 • Zhruba stejný časový rozsah praktické výuky čtení, jaký mají vysokoškoláci připravující se na profesionální kariéru v oborech historie nebo archivnictví

Termíny konání kurzů

ZAČÁTEČNÍCI - pro tento semestr není vypsán kurz pro začátečníky, ale v případě zájmu je možné domluvit se na individuální výuce na telefonním čísle 604 304 180 nebo emailové adrese lukas.cvrcek@czech-archives.com

POKROČILÍ - zahájení ve čtvrtek 10. října 2024 od 17:00 do 19:00 (celkem 10 lekcí vždy ve čtvrtek ve stejném čase = 20 hodin čistého času výuky) - ideální je účast od první lekce

KAPACITA KURZŮ OBVYKLE BÝVÁ NAPLNĚNA DLOUHO PŘEDEM, PROTO VÁM DOPORUČUJEME REZERVOVAT SI MÍSTO JIŽ NYNÍ.

Místo konání prezenčních kurzů

Hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 

 • 10 metrů od stanice metra linky A Staroměstská 

 • 60 metrů od zastávky tramvají 2, 17, 18 Staroměstská

 • 50 metrů od podzemních garážích Rudolfinum

Rozsah výuky

10 lekcí (1 lekce trvá dvě hodiny čistého času)

Lektorka

V kurzu vyučuje Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. z Katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její více než třicetileté vědecké a pedagogické zkušenosti jsou zárukou, že se historické písmo naučíte číst také Vy.

Počet účastníků

Výuka v prezenčních kurzech probíhá v zájmu udržení nejvyšší kvality v malých skupinách maximálně deseti účastníků. 

Cena prezenčního kurzu

6 000 Kč/20 hodin = 300 korun za čistou hodinu výuky se špičkovou odbornicí v centru Prahy

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci Kontakt nebo e-mailu zaslaného na adresu: info@czech-archives.com. Jako předmět zprávy prosím uveďte "Přihláška na kurz paleografie". Do textu napište své jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, stupeň pokročilosti (začátečníci/pokročilí) a výběr formy výuky (prezenční nebo online).  

V nejbližším možném termínu Vám pošleme potvrzující e-mail s přiloženou zálohovou fakturou na polovinu z celkové ceny kurzu - doplatek fakturujeme zhruba dva týdny před zahájením. Vaše přihláška bude považována za závaznou až po připsání zálohy na náš účet. V případě naplnění kapacity kurzu rozhoduje o zápisu zájemců datum připsání zálohy na náš účet, nikoliv datum zaslání přihlašovacího e-mailu. 

Komu je kurz určen

Skupinový kurz je určen jak pro naprosté začátečníky, tak pro pokročilejší genealogy, kteří chtějí získat nebo prohloubit své schopnosti četby historického písma (např. kurentu), tak aby byli schopni samostatného studia raně novověkých a novověkých pramenů (cca od 15. do začátku 20. století) nezbytných pro jejich rodopisné bádání.

Předpoklady pro účast

Účast na kurzu nevyžaduje znalosti historie, genealogických pramenů ani cizích jazyků. Začátečníkům plně postačí chuť učit se novým věcem a poznat zajímavé lidi. Účastníci kurzu pro pokročilé by již měli mít vlastní praktické zkušenosti s četbou písma používaného na našem území v období novověku, případně absolvovat náš kurz pro začátečníky.

Co díky našemu kurzu získáte 

 • Osvojení základní znalosti praktického čtení raně novověkých a novověkých paleografických textů (cca od 15. do začátku 20. století) – jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů především diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní a regionální dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými písemnými prameny jako jsou například matriční knihy). 

 • Zhruba stejný časový rozsah praktické výuky čtení, jaký mají vysokoškoláci připravující se na profesionální kariéru v oborech historie nebo archivnictví.

 • Vedení vysokoškolské pedagožky s dlouholetými zkušenostmi, která profesně připravila stovky respektovaných historiků a archivářů.

 • Studijní materiály Vám poskytneme v ceně kurzu, při jehož návštěvě Vám postačí pouze psací náčiní a papír.

 • Získané znalosti a zkušenosti můžete uplatnit jak při dalším rozšiřování svého rodokmenu, tak při jeho zpracování pro své přátele nebo známé.

 • Účastníci kurzu mají po jeho skončení nárok na 10% slevu na všechny další kursy, workshopy, konzultace, grafické a genealogické služby poskytované firmou Czech Archives, s.r.o.

Důležité informace

 • Nejedná se o jazykový kurz. Pro případ potřeby budou k dispozici slovníky pro genealogy.

 • Zameškané lekce nelze nahrazovat, ani za ně vracet kurzovné. Podrobněji viz Obchodní podmínky

 • Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracováváme pouze údaje potřebné pro fakturaci a organizaci kurzů, které zásadně nejsou poskytovány třetím stranám.

bottom of page