Praktická cvičení z paleografie

 • Kurz čtení písma používaného na našem území v období novověku (cca od 15. do začátku 20. století), které je pro dnešní běžné čtenáře v podstatě nečitelné (např. kurent)

 • Seznámení se zkratkovými systémy a nejčastěji užívanými zkratkami v jazykově českých, německých i latinských textech

 • Zhruba stejný časový rozsah praktické výuky čtení, jaký mají vysokoškoláci připravující se na profesionální kariéru v oborech historie nebo archivnictví

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci Kontakt nebo e-mailu zaslaného na adresu: info@czech-archives.com. Jako předmět zprávy prosím uveďte "Přihláška na kurz paleografie". Do textu napište své jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo a stupeň pokročilosti (začátečníci/pokročilí) a výběr formy výuky (prezenční nebo online). 

 

V nejbližším možném termínu Vám pošleme potvrzující e-mail s přiloženou zálohovou fakturou na polovinu z celkové ceny kurzu - doplatek fakturujeme zhruba dva týdny před zahájením). Vaše přihláška bude považována za závaznou až po připsání zálohy na náš účet. V případě naplnění kapacity kurzu rozhoduje o zápisu zájemců datum připsání zálohy na náš účet, nikoliv datum zaslání přihlašovacího e-mailu. 

Termíny konání kurzů

PREZENČNÍ KURZY

VÝUKA V PREZENČNÍCH KURZECH BYLA Z DŮVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA. O AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI ZÁPISU DO PREZENČNÍCH KURZŮ SE MŮŽETE INFORMOVAT NA TELEFONNÍM ČÍSLE 604 304 180.

ZAČÁTEČNÍCI - (celkem 10 lekcí) - nutná účast od první lekce

POKROČILÍ - (celkem 10 lekcí) - v případě volných kapacit je možné připojit se během průběhu kurzu

ONLINE KURZY

 

ZAČÁTEČNÍCI - každé úterý od 21. září do 30. listopadu 2021 od 18:00 do 20:00 - (celkem 10 lekcí - ve státní svátek 28. září bude volno) - nutná účast od první lekce  

Místo konání prezenčních kurzů

Hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 

 • 10 metrů od stanice metra linky A Staroměstská 

 • 60 metrů od zastávky tramvají 2, 17, 18 Staroměstská

 • 50 metrů parkování v podzemních garážích Rudolfinum

Rozsah výuky

10 lekcí (1 lekce trvá dvě hodiny čistého času)

Lektorka

V kurzu vyučuje Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. - vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její více než dvacetileté vědecké a pedagogické zkušenosti jsou zárukou, že se historické písmo naučíte číst i Vy.

Počet účastníků

Výuka v prezenčních kurzech probíhá v zájmu udržení nejvyšší kvality v malých skupinách maximálně deseti účastníků. V případě online kurzů může být počet účastníků mimořádně rozšířen až na patnáct osob.

Komu je kurz určen

Skupinový kurz je určen jak pro naprosté začátečníky, tak pro pokročilejší genealogy, kteří chtějí získat nebo prohloubit své schopnosti četby historického písma (např. kurentu), tak aby byli schopni samostatného studia raně novověkých a novověkých pramenů (cca od 15. do začátku 20. století) nezbytných pro jejich rodopisné bádání.

Předpoklady pro účast

Účast na kurzu nevyžaduje znalosti historie, genealogických pramenů ani cizích jazyků. Začátečníkům plně postačí chuť učit se novým věcem a poznat zajímavé lidi. Účastníci kurzu pro pokročilé by již měli mít vlastní praktické zkušenosti s četbou písma používaného na našem území v období novověku, případně absolvovat náš kurz pro začátečníky.

Co díky našemu kurzu získáte 

 • Osvojení základní znalosti praktického čtení raně novověkých a novověkých paleografických textů (cca od 15. do začátku 20. století) – jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů především diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní a regionální dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými písemnými prameny jako jsou například matriční knihy). 

 • Zhruba stejný časový rozsah praktické výuky čtení, jaký mají vysokoškoláci připravující se na profesionální kariéru v oborech historie nebo archivnictví.

 • Vedení vysokoškolské pedagožky s dlouholetými zkušenostmi, která profesně připravila stovky respektovaných historiků a archivářů.

 • Studijní materiály Vám poskytneme v ceně kurzu, při jehož návštěvě Vám postačí pouze psací náčiní a papír, případně počítač s připojením k internetu, webovou kamerou a mikrofonem pro online výuku a hlavně dobrá nálada a otevřená mysl.

 • Získané znalosti a zkušenosti můžete uplatnit jak při dalším rozšiřování svého rodokmenu, tak při jeho zpracování pro své přátele nebo známé.

 • Účastníci kurzu mají po jeho skončení nárok na 10% slevu na všechny další kursy, workshopy, konzultace, grafické a genealogické služby poskytované firmou Czech Archives, s.r.o.

Ceny kurzů

Prezenční kurz - 6 000 Kč/20 hodin = 300 korun za čistou hodinu výuky se špičkovou odbornicí v centru Prahy

Online kurz - 5 000 Kč/20 hodin = 250 korun za čistou hodinu výuky se špičkovou odbornicí na místě, které si sami zvolíte

Důležité informace

 • Nejedná se o jazykový kurz. Pro případ potřeby budou k dispozici slovníky pro genealogy.

 • Zameškané lekce nelze nahrazovat, ani za ně vracet kurzovné. Podrobněji viz Obchodní podmínky

 • Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracováváme pouze údaje potřebné pro fakturaci a organizaci kurzů, které zásadně nejsou poskytovány třetím stranám.