Komunisté plošně šidili spotřebitele

V reakci na nízkou kvalitu některých potravin v současnosti občas silně zaznívá nostalgické volání po jakostních normách z dob před rokem 1989. Málokdo však ví, že v některých obdobích diktatury KSČ se bez ohledu na normy šidilo ve velkém přímo na rozkaz strany a vlády.

Na začátku 60. let se československé hospodářství propadlo do deprese, což bylo způsobeno jak nepříznivými vnějšími okolnostmi (např. roztržkou s Čínou, která následně zrušila velké množství objednávek u československých podniků), tak centrálně-plánovitým systémem řízení ekonomiky.

Problémy se nevyhnuly ani zemědělství, které si v té době ještě navíc stále lízalo rány po brutálně vedené kolektivizaci. Nedostatek potravin domácího původu byl do té doby řešen rozsáhlými dovozy ze zahraničí (přitom asi 40 % dovozů pocházelo z kapitalistických států), na které bylo například v roce 1963 vynaloženo 3,47 miliardy Kč, přičemž průměrná měsíční mzda sotva dosahovala 1 400 korun hrubého.(poznámka 1)

Jenže prostředky na dovoz potravin v důsledku celkového hospodářského poklesu velmi rychle vysychaly a nejvyšší komunistické vedení stálo před zásobovací krizí do té doby nevídaných rozměrů, která mohla rozkolísat stabilitu diktátorského režimu. Předsednictvo ÚV KSČ (do roku 1962 byl používán název politbyro ÚV KSČ), které rozhodovalo o všem podstatném a úkolovalo vládu, mohlo v danou chvíli situaci řešit jenom dvěma způsoby.

Jedním z nich bylo znovuzavedení přídělového systému na základní potraviny. Jenže to by pro komunisty znamenalo obrovskou porážku a v podstatě veřejné přiznání vlastní neschopnosti smysluplným způsobem vést stát. Navíc při vzpomínce na dělnickou vzpouru po měnové reformě v roce 1953 soudruhům ještě naskakovala husí kůže, takže tato varianta byla neprůchodná.

Místo ní byla zvolena cesta „dočasných výjimek z jakostních norem potravin“, o kterých řadovému obyvatelstvu pochopitelně nikdo oficiálně neřekl ani slovo (údaje o složení nepodléhaly současné regulaci, takže bylo možné na obalech o lecčems pomlčet), aby snad někoho nenapadlo domáhat se kvůli podstatně nižší kvalitě jídla také odpovídajícímu snížení spotřebitelských cen. Například jenom na nekvalitním másle si komunisté naplánovali připravit občany v roce 1965 o 154,6 milionu Kčs…

Souběžně se rozběhla opatření vedoucí ke skokovému zvýšení zemědělské produkce. Právě proto v tomto období prošlo československé zemědělství rozsáhlou chemizací. Do krmiv byla nově přidávána antibiotika a masokostní moučka, na pole byly vysypány desítky tisíc tun umělých hnojiv a jedovatých postřiků k hubení plevele nebo škůdců atd. V této souvislosti je však nutné podotknout, že chemizace zemědělství představovala v 60. letech celosvětový trend, od kterého začaly jednotlivé státy upouštět až mnohem později, když se začínaly objevovat negativní dopady na lidské zdraví, jako byla například nemoc šílených krav, ztráta účinnosti některých antibiotik proti škodlivým mikroorganismům apod.

Chemizace a další opatření skutečně během několika let přinesla radikální zvýšení výnosů, díky němuž bylo možné vracet se k původní kvalitě potravin dané normami. Do té doby však potravinářské podniky na pokyn „strany a vlády“ šidily na surovinách pečivo a cukrovinky (např. u slaných loupáků poklesl podíl tuku z 28 na 13 %, u listového těsta z 28 na 20 %), masné výrobky byly nastavovány vaječnou melanží nebo moukou a mléčné výrobky byly ve velkém „křtěny“ vodou, takže jejich kvalita klesla na nejnižší úroveň v Evropě.

Československé konzumní mléko mělo kvůli tomu v roce 1962 nejprve 2 % tuku a od roku 1963 dokonce jenom 1,8 %, zatímco rakouské mělo 3,6 %, belgické 3,2 %, dánské 3,8 %, západoněmecké, francouzské, holandské nebo švédské 3 % tuku. Poláci produkovali konzumní mléko s obsahem 2,5 % a 3,2 %. Dokonce i v Sovětském svazu se obsah tuku v mléce pohyboval kolem 3,3 %… (poznámka 2)

Také ředění másla vodou (čs. máslo obsahovalo až 22 % vody, zatímco ve většině evropských zemí máslo obsahovalo max. 16 % vody) přinášelo problémy spotřebitelům při vaření a obchodníkům při skladování, protože ošizené produkty nejenom hůře chutnaly, ale také se podstatně rychleji kazily.

Stejně tak byly šizeny smetanové krémy, v nichž podíl tuku v sušině nejprve klesl ze 40 na 30 %, což si samozřejmě vybralo svou daň na chuti a trvanlivosti. V době nejhlubší krize pak byla výroba smetanových krémů zastavena úplně a nahrazena mléčným krémem o tučnosti 20 %.

Přestože spotřebitelům nikdo nic neřekl, téměř každý zaznamenal pokles kvality potravin a odvážnější lidé si stále častěji a otevřeněji stěžovali. Komunistické vedení proto postupně, jak mu to situace dovolovala, odstraňovalo „výjimky z jakostních norem“ a případné skladové zásoby ošizených výrobků byly doprodávány za sníženou cenu. Šizení potravin nebo nápojů pak bylo až do zrušení norem kvality opět ponecháno pouze na soukromé aktivitě podnikavců, kteří byli v případě odhalení trestně stíháni.

V případě zájmu si můžete v galerii prohlédnout ve své době přísně tajný zápis z jednání předsednictva ÚV KSČ o výhledech zásobování obyvatelstva potravinami živočišného původu v roce 1965. Tehdy se už situace zlepšila natolik, že bylo možné u řady potravin přestat šidit, přesto je tam stále řada zmínek o dobíhajících „výjimkách z jakostních norem“. Například na straně 12 přílohy číslo III se otevřeně hovoří o poškozování spotřebitelů účtováním stejných cen za zboží s podstatně sníženou kvalitou a také o poklesu nutriční hodnoty československého mléka v důsledku jeho ředění.

Poznámka 1 - Národní archiv, f. Archiv ÚV KSČ 1945-1989, PÚV KSČ 1962-1966, sv. 98, ar. j. 104, b. 2 – 104. schůze Předsednictva ÚV KSČ ze dne 30. března 1965 – Rozvoj chemizace národního hospodářství do roku 1970.

Poznámka 2 - Národní archiv, f. Archiv ÚV KSČ 1945-1989, PÚV KSČ 1962-1966, sv. 102, ar. 106, b. 6 – 106. schůze Předsednictva ÚV KSČ ze dne 13. dubna 1965 – Výhled zásobování obyvatelstva potravinami živočišného původu v roce 1965 - příloha III - strana 12-13

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Czech Archives

Kurzy pro začínající genealogy

  • Black Facebook Icon

E-mail: info@czech-archives.com                                                                                   

 © 2015 Czech Archives, s. r. o. Created by KUKLIK.CZ